ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

ПРОЕКТ

2014-1-BG01-KA102-000843

Креативните архитектурни решения в сградостроителството на съвременна кралска Испания

Общи данн за проекта

Заявление за участие

Критерии за класиране

Класиране на Участниците

Провеждане на проекта