ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

 

   - История

   - Настояще

   - Прием

        + специалности

        + балообразуване

        + график за подаване на документи

        + екстри

   - Връзка с нас

   - Моменти от нашето ежедневие

   - Учители и служители

   - Училищен правилник

   - Оценка на професионалното образование

   - Участие в проекти

        + проект УСПЕХ

        + проект "Ученически практики"

        + проект "ИКТ в училище"

        + проект "Нова възможност за моето бъдеще"

        + проект "Еразъм+" - Испания

   - Профил на купувача

   - Матури 2017

   - Държавни изпити за професионална квалификация

   - Стипендии 2015/2016

         + стипендии II срок

         + вътрешни правила за отпускане на стипендия

         + бланки за кандидатстване

   - Линкове към мултимедийни клипове и сайтове     

 

.