ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

          

Моменти от нашето ежедневие

 

   Благодарности и грамоти

 Спорт и  свободно време

Значителни постижения

Състезания и олимпиади