ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - 2018

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

СЕСИЯ Януари  2018 г.

/за лица придобили право да положат Държавни изпити по теория и практика на специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2017-2018 година/

За първа, втора, трета и четвърта степен  -  25 януари 2018 г.

 

 СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ  2018 г.

/за лица придобили право да положат Държавни изпити по теория и практика на специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2017-2018 година/

За първа степен    -  25 юни 2018 г.

За втора, трета и четвърта степен   -  6 юни 2018 г.

 

 СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2018 г.

За първа, втора, трета и четвърта степен   - 11 септември 2018 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

СЕСИЯ Януари  2018 г.

·        22.12.2017 г. – подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен

СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ  2018 г.

·        9.05.2018 г. – подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2018 г.

·         31.08.2018 г. – подаване на заявления за първа, втора, трета и четвърта степен