ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - 2019

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

СЕСИЯ Януари  2019 г.

/за лица придобили право да положат Държавни изпити по теория и практика на специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2018-2019 година/

За първа, втора, трета и четвърта степен  -  23 януари 2019 г.

 

 СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ  2019 г.

/за лица придобили право да положат Държавни изпити по теория и практика на специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2018-2019 година/

За първа степен    -  4 юли 2019 г.

За втора, трета и четвърта степен   -  6 юни 2019 г.

 

 СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2019 г.

За първа, втора, трета и четвърта степен   - 11 септември 2019 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

СЕСИЯ Януари  2019 г.

·        21.12.2018 г. – подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен

СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ  2019 г.

·        10.05.2019 г. – подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен

·        14.06.2019 г. – подаване на заявления за първа степен

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2019 г.

·         30.08.2019 г. – подаване на заявления за първа, втора, трета и четвърта степен