ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - 2017

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

СЕСИЯ Януари  2017 г.

/за лица придобили право да положат Държавни изпити по теория и практика на специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2016-2017 година/

За първа, втора, трета и четвърта степен  -  26 януари 2017 г.

 

 СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ  2017 г.

/за лица придобили право да положат Държавни изпити по теория и практика на специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2016-2017 година/

За втора степен    -  6 юни 2017 г.

За трета и четвърта степен   -  9 юни 2017 г.

 

 СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

За първа, втора, трета и четвърта степен   - 8 септември 2017 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

СЕСИЯ Януари  2017 г.

·        23.12.2016 г. – подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен

СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ  2017 г.

·        10.05.2017 г. – подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

·         01.09.2017 г. – подаване на заявления за първа, втора, трета и четвърта степен