ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

             

Директор на ПГСАГ
Борислав Петров Панайотов (портфолио)
Заместник-директор по учебната част

инж. Калинка Ангелова (портфолио)

Заместник-директор по практическо обучение
Недко Върбанов (портфолио)
Заместник-директор по административно-стопанската дейност

инж. Николай Николов (портфолио)

Учители по Математика и Информационни технологии

инж. Георги Петков (портфолио)
Милена Узунова
(портфолио)

Любомир Пенчев Червенков (портфолио)
инж. Иванка Димитрова

Учители по Български език и литература

Мариана Николова (портфолио)
Петър Петров
(портфолио)

Димо Димов (портфолио)

Учители по Химия и Физика
Диана Върбанова (портфолио)
Учители по Икономика, История и Философия

Мария Петкова (портфолио)

Димо Димов (портфолио)
Красимир Кънчев
(портфолио)
Даниела Маринова
(портфолио)

Учител по География и Биология

Илияна Десподова (портфолио)

Учители по Чуждоезикова подготовка

Галина Тодорова (портфолио)

Севдалина Стоянова (портфолио)

Антоанета Бънкова (портфолио)

Живко Железов (портфолио)

Деница Великова (портфолио)

Марияна Иванова (портфолио)

Учители по Физическа култура и спорт

Венцислав Десподов (портфолио)

Юлиан Узунов (портфолио)

Учители по Строителство и архитектура

инж. Миглена Велчева (портфолио)

инж. Райко Недялков (портфолио)
арх. Диана Касчиева
(портфолио)

Учители по Геодезия

 инж. Стоян Райковски (портфолио)

инж. Десислава Бобадалиева-Филева (портфолио)

инж. Октай Шукриев  (портфолио)

инж. Габриела Желева (портфолио)

инж. Ърфан Мехмедов

Учители по Електротехника

инж. Иван Спасов (портфолио)

инж. Милка Николова (портфолио)

инж. Райчо Рачев (портфолио)

Учители по Интериорен дизайн
инж. Марияна Стоянова (портфолио)
инж. Магдалена Гандева
(портфолио)
инж. Диан Манев
(портфолио)
Възпитатели в общежитието

Веселин Иванов (портфолио)

инж. Борил Борисов (портфолио)
Милен Добрев
(портфолио)

Компютърен оператор

инж. Иванка Димитрова

Секретар, счетоводство

Петинка Иванова
Дияна Янева

Милена Таслева

Галина Малчева

Педагогически съветник и библиотекар
Славена Йорданова (портфолио)
Светлана Колева

Медицинска сестра

Бронхилда Николова