ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

             

Директор на ПГСАГ
Борислав Петров Панайотов
Заместник-директор по учебната част

инж. Калинка Ангелова

Заместник-директор по практическо обучение
Недко Върбанов
Учители по Математика
Ивелина Тодорчева
Светлана Величкова
Учители по Информатика и Информационни технологии
инж. Георги Петков
Наталия Йосифова
Милена Узунова
Учители по Български език и литература
Марияна Николова
Петър Петров
Димо Димов
Мариана Иванова
Учители по Химия, Биология и Физика
Стефка Петрова
Диана Върбанова
Учители по Икономика, История и Философия

Мария Петкова

Милена Герова
Красимир Кънчев
Даниела Маринова

Учител по География

Илияна Десподова

Учители по Чуждоезикова подготовка

Галина Тодорова

Севдалина Стоянова

Антоанета Бънкова

Живко Железов

Деница Великова

Учители по Физическа култура и спорт

Венцислав Десподов

Юлиян Узунов

Учители по Строителство и архитектура
инж. Соня Тонева
инж. Райко Недялков
инж. Атанас Върбанов
арх. Диана Касчиева
инж. Миглена Велчева
Нелка Рафаилова
Учители по Геодезия

 инж. Стоян Райковски

инж. Силвия Димова

инж. Николай Найденов

Учители по Електротехника

инж. Иван Спасов

инж. Милка Николова

Учители по Интериорен дизайн
инж. Марияна Стоянова
инж. Магдалена Гандева
инж. Диан Манев
Възпитатели в общежитието

Веселин Иванов

инж. Борил Борисов
инж. Николай Николов

Компютърен оператор

инж. Иванка Димитрова

Секретар, счетоводство

Петинка Иванова
Дияна Янева

Милена Таслева

Галина Малчева

Педагогически съветник и библиотекар
Славена Йорданова
Светлана Колева