ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

             

Директор на ПГСАГ
Борислав Петров Панайотов
Заместник-директор по учебната част
инж. Калинка Ангелова
Заместник-директор по практическо обучение
Недко Върбанов
Заместник-директор по административната и стопанска дейност
инж. Николай Николов
Учители по Математика
Светла Русева
Светлана Величкова
Учители по Информатика и Информационни технологии
инж. Георги Петков
Наталия Йосифова
Милена Узунова
Учители по Български език и литература
Марияна Николова
Петър Петров
Димитър Димитров
Мариана Иванова
Учители по Химия, Биология и Физика
Лина Григорова
Стефка Петрова
Диана Върбанова
Учители по Икономика, История и Философия

Мария Петкова

Милена Герова
Красимир Кънчев
Даниела Маринова

Учител по География

Илияна Десподова

Учители по Чуждоезикова подготовка

Галина Тодорова

Стела Железова
Севдалина Стоянова

Антоанета Бънкова

Живко Железов

Деница Великова

Учители по Физическа култура и спорт

Венцислав Десподов

Юлиян Узунов

Учители по Строителство и архитектура
арх.Тодорка Русева
инж. Соня Тонева
инж. Райко Недялков
инж. Атанас Върбанов
инж. Диана Касчиева
инж. Миглена Велчева
Нелка Рафаилова
Учители по Геодезия

инж. Николай Найденов
инж. Стоян Райковски

Учители по Електротехника

инж. Иван Спасов

инж. Милка Николова

Учители по Вътрешно обзавеждане и интериорен дизайн
инж. Марияна Стоянова
инж. Магдалена Гандева
инж. Борил Борисов
инж. Диан Манев
Възпитатели в общежитието

Румен Чаушев
Веселин Иванов

Емил Георгиев

Компютърен оператор

инж. Иванка Димитрова

Секретар и счетоводство

Петинка Иванова
Дияна Колева

Милена Таслева
Янка Жечкова

Педагогически съветник и библиотекар
Славена Йорданова
Светлана Колева
Медицинска сестра и домакин
м.с. Дияна Папазова
Галина Малчева