ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

 

 

 

           Електронен дневник                Седмична програма

Актуална информация

   

     = Заповед на директора на ПГСАГ за организация на образователния процес по време на строително-ремонтните дейности

 

    = линк към рейтинговата система на висшите училища в Република България

    = Благодарствено писмо от читалище "Стилиян Чилингиров-1963" Шумен

    = Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

    = Добри практики за работа с децата и родителите

    = Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

    = Информация за същността на социалните услуги

    = Карта на услугите

    = Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

    = Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

    = Учебници, използвани в учебния процес

      = График за консултации

    = График за писмени изпитвания

    = Спортен календар

    =  Бюджет 2023

              +`Отчет за 1 тримесечие

              + Отчет за 2 тримесечие  

              + Отчет за 3 тримесечие

              + Отчет за 4 тримесечие  

 = Бюджет 2024

              + Отчет за 1 тримесечие 

              + Отчет за 2 тримесечие  

              + Отчет за 3 тримесечие

              + Отчет за 4 тримесечие     

            

  = Графици за провеждане на сесии и изпити

      + Самостоятелна форма на обучение

   

Дневен режим

 на институцията:

8,9,10,11 и 12 клас

     -1. 1150-1230

      0. 1240-1320

      1. 1330-1410

      2. 1420-1500

      3. 1510-1550

      4. 1610-1650

      5. 1700-1740

      6. 1750-1830

      7. 1835-1915