ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

 

 

 

           Електронен дневник                Седмична програма

Актуална информация

  = ученическо четене на Чудомирови разкази

  = Графици за провеждане на сесии и изпити

   + Задочна форма на обучение - 10 клас 11 клас 12 клас      

   + Самостоятелна форма на обучение

   

 

 

Дневен режим

 на институцията:

1. 800-845

2. 905-950

3. 1000-1045

4. 1055-1140

5. 1150-1235

6. 1245-1330

7. 1340-1425