ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

 1.  Прием след завършен VII клас (дневна форма на обучение)

  • специалност ”Строителство и архитектура”  /с интензивно изучаване на английски език/ - Срок на обучение: 5 години

  • специалност ”Интериорен дизайн”  - Срок на обучение: 5 години

  • специалност ”Геодезия” - Срок на обучение: 5 години

  • специалност ”Електрически инсталации”  - Срок на обучение: 5 години

Балообразуване : Максимален бал - 500 точки

        Образува се от удвоеният резултат (точки) от външното оценяване по български език и  математика; оценките от свидетелството за завършен седми клас по изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт, приведени към точки.

   2. Прием след завършено основно образование (задочна форма на обучение) - по документи:

  • специалност: "Вътрешни облицовки и настилки" - Срок на обучение: 4 години

 Балообразуване: Максимален бал – 30

          За специалността  "Вътрешни облицовки и настилки"- оценката по български език и литература; утроената оценка по математика; оценката по изобразително изкуство.