ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

  Прием след завършен VII клас (дневна форма на обучение)

  • специалност ”Строителство и архитектура”  /с разширено изучаване на английски език/ - Срок на обучение: 5 години

  • специалност ”Интериорен дизайн” /с разширено изучаване на английски език/  - Срок на обучение: 5 години

  • специалност ”Геодезия” дуална форма на обучение - Срок на обучение: 5 години

  • специалност "Мебелно производство" - дуална форма на обучение - Срок на обучение: 5 години

  • специалност ”Електрически инсталации”  - Срок на обучение: 5 години

  • специалност: "Вътрешни облицовки и настилки" - Срок на обучение: 5 години

Балообразуване : Максимален бал - 500 точки

        Образува се от удвоеният резултат (точки) от външното оценяване по български език и  математика; оценките от свидетелството за завършен седми клас по изобразително изкуство и математика, приведени към точки.

Забележка: За специалност ”Електрически инсталации” оценката по изобразително изкуство се замена с оценката по физика.