ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

за организиране приемането на ученици за учебната 2018/2019 година

    За приемане на ученици след завършен VII клас:

1. Провеждане на тест (съвпадат с датите за външно оценяване на учениците от 7 клас и  се използват като балообразуващи при кандидатстване в ПГСАГ):
        = по български език и литература - 21.05.2018 г.
        = по математика - 23.05.2018 г.
2. Обявяване на резултатите от тестовете - до 6.06.2018 г. вкл.
3. Подаване на документи:  
       = за първи етап на класиране - 20.06 - 26.06.2018 г. вкл.
       = за втори етап на класиране - 4.07 - 6.07.2018 г. вкл.
       = за трети етап на класиране - 20.07 - 24.07.2018 г. вкл.

 Забележка: При записване на приетите ученици се представят оригиналите на

удостоверението за завършен 7 клас и медицинско свидетелство.

  

  /От Наредбата за изменение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за приемане на ученици