ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

ГЕОДЕЗИЯ
Прием след 7 клас

        По тази специалност се подготвят кадри, чиято дейност е свързана с извършването на всички геодезически работи в строителството, трасиране на строителни обекти, направа на геодезически снимки и планове, съставяне на карти, изготвяне на топографски и картографски планове.

Срок на обучение: 5 години

Кандидатстване: С резултатите от външното оценяване  по "Български език и литература" и "Математика"

Балообразуване: Максимален бал - 500 точки, образуван от удвоеният брой точки от теста по "Български език и литература", удвоеният брой точки от теста по "Математика" и оценките от свидетелството за 7 клас по "Физическо възпитание и спорт" и "Изобразително изкуство", приведени към брой точки.

Завършилите получават специалност "ГЕОДЕЗИЯ" и професия "ГЕОДЕЗИСТ"

 

Учебен план