ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
Прием след 7 клас
(с разширено изучаване на Английски език)

По тази специалност се подготвят специалисти, чиято дейност е свързана с инвестирането, техническото ръководство и отчитането на строителството.

Срок на обучение: 5 години

Кандидатстване: С резултатите от външното оценяване  по "Български език и литература" и "Математика"

Балообразуване: Максимален бал - 500 точки, образуван от удвоеният брой точки от теста по "Български език и литература", удвоеният брой точки от теста по "Математика" и оценките от свидетелството за 7 клас по "Физическо възпитание и спорт" и "Изобразително изкуство", приведени към брой точки.

Завършилите получават специалност "Строителство и архитектура" и професия "Строителен техник"

  Учебен план 2013      Учебен план 2017