ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 


 
ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ
Прием след 8 клас

/задочно обучение/

    По тази специалност ще се изучават техники и технологии в поставянето на различни видове теракот, фаянс и други облицовъчни материали. Кандидатите трябва да са навършили 16 години без ограничение на горната възрастова граница и да имат завършено основно образование.

Срок на обучение: 4 години

Кандидатстване: по документи

Балообразуване: Максимален бал - 30, образуван от сбора на оценката по "Български език и литература", утроената оценка по "Математика" и оценката по "Изобразително изкуство"

Завършилите получават специалност "Вътрешни облицовки и настилки" и професия "Строител"

Учебен план