ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

ПРОЕКТ

2020-1-BG01-KA102-078356

Предизвикателства и иновативни решения в

сградостроителството на съвременна Европа

 

Общи данн за проекта

Заявление за участие

Критерии за класиране

Класиране на Участниците

Провеждане на проекта