ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

Олимпиади - Областен кръг 2023- 2024 учебна година

 

 

През учебната 2023 -2024 година ПГСАГ беше домакин на облстен кръг на олимпиадите по:

    - Физика - 18 февруари 2024 година - 7 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас,  12 клас

    - Астрономия - 25 февруари 2024 година