ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

Прием след 7 клас  - дневна форма на обучение

                    професия "Строителен техник"                    

                    професия "Дизайнер"

  • специалност "Геодезия" - дуална форма на обучение

                   професия "Геодезист"

  • специалност "Мебелно производство" - дуална форма на обучение

                   професия "Организатор в дървообработването и производството на мебели"

                   професия "Електротехник"

                   професия "Строител"

Гимназията предлага задочно обучение по специалността "Строителство и архитектура" след завършено средно образование със срок на обучение 2 години.