ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

Прием след 7 клас  - дневна форма на обучение

Прием след 8 клас  - дневна форма на обучение

Прием след 8 клас - задочна форма на обучение

Гимназията предлага задочно обучение по специалността "Строителство и архитектура" след завършено средно образование със срок на обучение 2 години.